Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Vũ Hối - Tặng Lê Thị Kim Phượng - Melbourne15/2/2011

Kỷ niệm Xuân Tân Mão Bác Vũ Hối ghé nhà - Melbourne 15/2/2011


Thư Họa: Vũ Hối

Đăng nhận xét