Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Đò NgangBài Xướng: Đò Ngang

Chiều nào phố Huế nắng vàng thưa
Một chuyến đò ngang lờ lững đưa
Áo trắng là bay trên bến cũ
Bóng dài nghiêng trải xuống bờ xưa
Bao lần em đợi bên sông lạnh
Lắm lúc anh chờ dưới gió mưa
Thừa Phủ, Văn Lâu, tình chớm nở
Niềm thương nỗi nhớ mấy cho vừa…

Thanh Trương
***
Các Bài Họa:
Kỷ Niệm


Nhà em thuở ấy chẳng rào thưa
Chợt nhớ ngày mà tôi tiễn đưa
Pháo đỏ nổ tan hình dáng cũ
Xe hoa chở mất bóng người xưa
Buồn tình lầm lủi tìm cơm áo
Cam phận dãi dầu mặc nắng mưa
Đã biết đường đời nhiều trắc trở
Bao nhiêu bù đắp cũng không vừa

Thục Nguyên

***
Đò Em

Đò em lui tới lúc mau, thưa
Bên nớ bên ni nối đón đưa
Chứng buổi trùng phùng trời hé nắng
Quan giờ ly biệt đất sa mưa.
Bà theo nếp tổ lưu nghề cũ
Mẹ dắt tay mình nối nghiệp xưa.
Nay gắn dòng Hương buồn quá lứa
Nghèo thân, sông nước, mấy ai vừa . . .

Trần Như Tùng
***
Sông Xưa


Xứ Huế sương mờ nắng nhạt thưa
Sông hiền gió thổi mát êm đưa
Nghe hồn xao xuyến khung trời cũ
Thấy dạ bồi hồi mái tóc xưa
Tiếng ngọt trao nhau mùa gió buốt
Lời nồng tặng gởi những chiều mưa
Hương Giang bến nước , con đò đợi
Cúi lượm tàn phai chứa mấy vừa

Minh Thuý
Tháng 6_2017
***
Nhớ

Nghiêng nghiêng nắng chếch lọt rèm thưa
Hương dịu vườn hoa thoảng nhẹ đưa...
Lặng lẽ tay nâng trang sách cũ.
Nôn nao lòng nhớ bạn ngày xưa..!
Đã từng sánh bước quanh hàng liễu
Có lúc kề vai hứng giọt mưa.!
Một thủa phượng hồng đằm kỷ niệm...
Thương tưởng mênh mông biển khó vừa.

Trần Lệ Khánh
9-7-2017

Đăng nhận xét