Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Vũ Hối Tặng Lê Thị Kim Oanh - Melbournẹ 15 /2/2011

Kỷ niệm Xuân Tân Mão Bác Vũ Hối ghé nhà - Melbourne 15/2/2011


Thư Họa: Vũ Hối

Đăng nhận xét