Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Mơ Xuân - Thơ Yên Dạ Thảo - Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ & Thực hiện: Yên Dạ Thảo 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Hòa âm: Phan Thanh Hùng 
Tiếng hát: Kiều Lệ  

Đăng nhận xét