Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Bên Trời Ký ỨcMưa đầu hạ ta và em không gặp
Ký ức xưa giờ còn lại nỗi buồn
Áo vẫn trắng ướt lệ sầu đơn độc
Ta gập ghềnh như mưa bóng ngoài sân

Tình mất ngủ đi tìm hình bóng cũ
Gặp sông buồn lờ lững hỏi dòng trôi
Nhặt cánh phượng ép vào trong câu hỏi
Lật thời gian tìm lấy bóng qua rồi

Cây thay lá sẽ đâm chồi lộc mới
Chồi sẽ tươi đâm cánh mộng xanh đời
Vui không hẹn nên buồn đâu bẽn lẽn
Đi giữa trời huýt sáo gọi tình ơi,

Bằng Bùi Nguyên


Đăng nhận xét