Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Xuồng Xưa - Thơ Anh Tú - Nhạc Đỗ Hải


Thơ: Anh Tú
Nhạc: Đỗ Hải
Trình bày: Thúy An
Thực hiện: Yên Dạ Thảo


Đăng nhận xét