Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Gọi NắngXướng:Gọi Nắng

Mưa

Dường như cánh gió quên mùa
Đưa xuân về muộn, rót mưa đêm ngày
Phố chiều thưa khách vãng lai
Song thưa một bóng u hoài đợi xuân


Gió
Gió ơi, nhớ chở nắng về
Mưa ngơi rót giọt lê thê xuống đời
Mây ngừng tan hợp buồn trôi
Hoa thôi xếp cánh ngủ vùi trong xuân


Nắng
Nắng ơi, rơi sợi tơ ngần
Vương cành xuân mỏng quanh sân vườn nhà
Yến oanh đua hót gần xa
Anh đào thắm đượm cho ta ấm lòng!


Xuân
Xuân ơi, nếu đến nơi rồi
Hãy mau khởi sắc, hương đời thêm tươi
Muôn hoa xinh nhoẻn nụ cười
Gió chiều êm ả ru hời ngàn mây


Yên Dạ Thảo
Canada - Mùa Xuân 2017
***
Bài Cảm Tác:
Nắng Xuân
Nắng xuân đã đến đây rồi!
Thì hoa mau trổ nụ đời xinh tươi
Thế nhân nhoẻn miệng môi cười
Và ta nghe tiếng vọng hời võng đưa


Mưa Hạ
Phải chăng hạ đã sang mùa??
Để xuân qua vội đón mưa tháng ngày!
Phượng buồn hoa đỏ lắt lay
Ép vào lưu bút cảm hoài tình thơ


Gió Thu
Heo may chở lạnh có về ??
Để làm vàng lá lê thê cuộc đời
Mây đừng theo gió nhẹ trôi
Che vầng trăng sáng mĩm cười thế nhân!


Tuyết Đông
Tuyết rơi bông rớt trắng ngần
Vương vương cánh mỏng trong sân quanh nhà
Lạnh hồn chợt nhớ tình xa
Phải chi giọt nắng cho ta ấm lòng!


Song Quang

Đăng nhận xét