Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Hoa Sắc Máu - Hoa Học Trò


Hoa Sắc Máu

Định mệnh mang tên loài hoa
Ve sầu cất tiếng lìa xa cuộc đời

Kim Phượng
***
Hoa Học Trò
( Cảm Tác từ Hoa Sắc Máu của Kim Phượng)

Xin đừng đỗ tội Phượng hồng
Ve sầu vang tiếng rộn lòng thế nhân
Tâm can nhớ lại tình thân
Trường xưa bạn cũ bâng khuâng tấc lòng

Nguyễn Cao Khải

Đăng nhận xét