Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Vào Thu


Thơ: Minh Thúy
Thơ Tranh; Kim Oanh
***
Họa Y Đề

Họa bài:Vào Thu của Minh Thúy qua Thơ tranh:Kim Oanh

Thu xanh leo lẻo đã sang rồi
Lầm lũi thương ai lẻ bóng côi?
Bến đợi chênh chao dòng cuộn chảy,
Bờ mong xao động nước tràn trôi!?
Thung mơ tùng cúc soi lòng suối,
Núi mộng sim mua rộ đỉnh đồi.
Thả mắt vây vây miền hải ngoại...
Cố Hương trông ngóng...thẳm...xa vời!Hạ 2017
Nguyễn Huy Khôi

Đăng nhận xét