Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Cha Là Chỗ DựaXướng:
Cha Là Chỗ DựaVững tâm tin cậy có người cha
Bảy nổi ba chìm, trở lại nhà
Nền nếp gia phong ba củng cố
Tay hòm chìa khóa mẹ lo xa
Bà con thân thuộc luôn yêu mến
Hàng xóm bạn bè vẫn thuận hoà
"Con có cha như nhà có nóc"
Lỡ mồ côi cám cảnh "ta bà"...

Mai Xuân Thanh

Ngày 30 tháng 05 năm 2017
***
Các Bài Họa :
Lễ Cha

Tháng sáu tuần ba ấy Lễ Cha,
Có Cha như nóc phủ che nhà.
Cô nhi ấy đứa cha đà mất,
Ai tử là con mẹ đã xa !
Núi Thái công cha luôn ngất ngưỡng,
Nước nguồn nghĩa mẹ mãi chan hòa.
Ai ơi, nhớ lấy ơn cha mẹ,
Nhớ cả công ông lẫn nghĩa bà.

Đỗ Chiêu Đức

Chú thích :
Chúa Nhật thứ 3 của tháng Sáu Dương lịch là ngày LỄ CHA ở Mỹ. Lễ CHA năm nay nhằm ngày Chúa Nhật 18-06-2017.
Theo chữ Nho xưa ...
* Mồ côi cha gọi là CÔ NHI 孤兒.
* Mồ Côi mẹ gọi là AI TỬ 哀子.
* Mồ côi cả cha lẫn mẹ gọi là CÔ AI TỬ 孤哀子.

***
Quê Xưa


Còn nhớ những ngày với mẹ cha,
Bên con kinh nhỏ mái tranh nhà.
Câu hò êm ái chiều vương vấn
Tiếng quốc u buồn tối vẳng xa.
Lam lũ dân quê tình mộc mạc
An vui thôn xóm nếp hiền hòa.
Cho tôi sống lại thời thơ ấu,
Cổ tích nằm nghe rúc cạnh bà.

Mailoc
5-31-17
***
Cha Và Nỗi Nhớ

Sáu bảy năm trời vắng bóng cha
Nóc thời đã sụp ước chi nhà
Ra vô chỉ tổ buồn da diết
Lui tới càng thêm nhớ xót xa
Những muốn Trời ban cho gío thuận
Rồi mong chúa đoái có mưa hòa
Trở về cố gắng ra niềm Bắc
Chỉ cháu đây ông với đó bà.

Thái Huy
5-31-17
***
Đạo Làm Con

Ai sinh dưỡng dục: đó là cha
Phụ tử tình thâm dưới mái nhà
Bé cậy ba tung tăng chạy nhảy
Già nương trẻ lại bỏ đi xa
Phụ thân biển cả khôn so sánh
Từ mẫu cao xanh khéo thuận hoà
Phải biết vâng lời, luôn có hiếu
Suốt đời tận tụy kính ông bà...

Mai Xuân Thanh
Ngày 31 tháng 05 năm 2017
Đăng nhận xét