Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Et S'il Revenait Un Jour(Maurice Maeterlinck) - Ngày Anh Trở Lại

                           


Et S'il   Revenait Un Jour

Et s’il revenait un jour
Que faut-il lui dire?
— Dites-lui qu’on l’attendit
Jusqu’à s’en mourir…

Et s’il m’interroge encore
Sans me reconnaître?
— Parlez-lui comme une sœur,
Il souffre peut-être…

Et s’il demande où vous êtes
Que faut-il répondre?
— Donnez-lui mon anneau d’or
Sans rien lui répondre…

Et s’il veut savoir pourquoi
La salle est déserte?
— Montrez-lui la lampe éteinte
Et la porte ouverte…

Et s’il m’interroge alors
Sur la dernière heure?
— Dites-lui que j’ai souri
De peur qu’il ne pleure…

Maurice Maeterlinck

Maurice Maeterlinck
(29/8/1862 - 6/5/1949)
Giải Nobel Văn học 1911
* Nhà viết kịch, nhà thơ, nhà triết học người Bỉ, viết bằng tiếng Pháp
* Nơi sinh: Ghent (Bỉ)
* Nơi mất: Nice (Pháp)
Ngày Anh Trở Lại

Một ngày anh trở lại,
em phải nói sao đây?
- Nói rằng chị luôn đợi
đến cuối cuộc đời này…

Nếu anh hỏi dấn thêm
những điều em không biết?
- Em gái lời tha thiết
anh sẽ bớt khổ đau…

Nếu anh hỏi chị đâu,
trả lời không bối rối?
- Đưa cho anh nhẫn cưới
Im chẳng nói câu nào…

Nếu anh hỏi vì sao
bước vào phòng lạnh ngắt?
- Chỉ cho anh đèn tắt
cánh cửa sau mở toang…

Nếu khi ấy anh hỏi
về giây phút lâm chung?
- Chị mỉm cười vui lòng,
Để anh nguôi dòng lệ…

Lộc Bắc (Mai17)


Đăng nhận xét