Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Đại Hội Thế Giới Trường PTG & ĐTĐ Cần Thơ


(Ảnh tiền Đại Hội - Thầy Phạm Khắc Trí &Anh Bang Thạch gửi)

Xướng:
Đại Hội Thế Giới Trường PTG & ĐTĐ Cần Thơ:

Tổ chức thành công Đại Hội Trường
Thầy cô bạn hữu rất thân thương
Trường xưa tuy đổi lòng luôn giữ
Kỷ niệm luân lưu khắp bốn phương
Hình ảnh còn đây tình cố cựu
Thầy trò đông đủ hội đồng hương
Tự hào... họp mặt vui văn nghệ
Tay bắt mặt mừng thấy vấn vương

Mai Xuân Thanh
***
Các Bài Họa


Cảm Tác Đại Hội Trường Phan-Đoàn


Xứ người kỷ niệm hội hai trường
Nhộn nhịp tưng bừng một chữ thương
Huynh Đệ sư đồ từ khắp chốn
Đông tây nam bắc ở nhiều phương
Vui ngày họp mặt đồng môn cũ
Ôn chuyện năm nào giữ chút hương
Thấy cảnh tủi thân nên xót dạ
Quê mình khó thể khiến sầu vương.

Quên Đi
***
Đại Hội 2017Phan Thanh Đoàn Thị kết liên trường,
Chung gốc Cần Thơ những luyến thương.
Một thuở học hành vang tám hướng,
Trăm năm lưu lạc khắp mười phương.
Thầy trò hội ngộ ôn tình nghĩa,
Bạn hữu tương phùng ngỡ cố hương.
Hải ngoại đồng môn vui họp mặt,
Chia tay lưu luyến bước còn vương !

Đỗ Chiêu Đức
***
Dư Âm Đại Hội Trường Tôi


(Thương về mái trường PTG&ĐTD/CT)


Dù sống xa quê vẫn nhớ trường
của thời niên thiếu mãi còn vương
Thầy Cô ngày trước công dìu dắt
Hynh đệ năm xưa tản bốn phương
Đại hội liên trường như nhắc nhở
Phan,Đoàn thơm ngát đậm mùi hương
Tuy nay tên cũ không còn nữa
Hình bóng trường tôi cứ luyến thương

Song Quang
***
Gặp Thầy và Bạn cũ


Nửa thế kỷ qua biệt mái trường
Xa Thầy, từ giã bạn thân thương
Đàn chim lìa tổ bay muôn hướng
Kỷ niệm theo người đi bốn phương
Lưu bút, trang thơ còn tím mực
Thư từ, tranh ảnh vẫn thơm hương
Hôm nay họp mặt, tình chan chứa
Mừng tủi nghẹn ngào, dạ vấn vương

Phương Hà


Đăng nhận xét