Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Nhớ Trường XưaTrông mùa phượng nở nhớ trường xưa
Nhớ tuổi hồn nhiên đến dại khờ
Trai gái đuổi nhau . . chơi tắm nắng
Thầy trò vào lớp . . học làm thơ
Buông câu tình vụng trao từ ấy
Tựa gốc cây si thẹn đến giờ
Aó trắng ai đang say gió mới!
Ta còn cứ giả bộ làm ngơ!


Phạm Kim Lợi

Đăng nhận xét