Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Câu Đối: Xuân Đinh Dậu 2017- Đỗ Chiêu Đức


Câu Đối: Đỗ Chiêu Đức
Trình Bày: Kim Oanh

Đăng nhận xét