Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Người Lính Già Tết Xa Xứ(Nhại thơ "Ông Đồ Già của Vũ Đình Liên )

Năm nay mai, đào nở
Chạnh lòng người lính già
Nhớ về vùng quá khứ
Một thời chinh chiến qua.

Nay sống đời viễn xứ
Tuy vật chất đủ đầy
Mà cõi lòng khắc khoải
Quê hương khổ còn đây!

Đồng đội ngày một vắng
Mình chẳng biết về đâu?
Nổi buồn nầy ai thấu!
Súng đạn xưa cũng sầu

Người lính già còn đấy
Kẻ hậu thế nào hay??!!
Thời gian qua như gió
Nhìn tuổi vàng rung bay

Hôm nay Mai lại nở
Người lính chiến năm xưa
Ngồi nhớ về bạn cũ
Lưu lạc đâu bây giờ??

Song Quang

Đăng nhận xét