Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Cung Chúc Tân XuânChúc cho Xuân mới vạn điều thông
Sự nghiệp hòa vui dưới nắng hồng
Tiền của dồi dào cùng nảy lộc
Bạn bè quý mến hiệp chung công
Thơ văn xướng họa người luôn đợi
Thi phú luận bàn khách mãi trông
Tứ hải đệ huynh nào cách trở
Trường xưa hội ngộ đẹp bao lòng

Hoàng Dũng

Đăng nhận xét