Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Mùng Một Xuân Về


Mùng Một xuân về tiếng nhạc vui
Ơi Tết Tết Tết... Tết đến rồi
Cõi lòng mở của hồn xanh ngát
Mừng Tết chung vui với mọi người
Mùng Một xuân về nhắn vội tin
Mừng người thân thuộc chúc mừng em
Chúc Xuân Như Ý an khang thịnh
Làn nắng hương xuân tỏa ngát tim
Mùng Một xuân về vái mẹ cha
Bàn thờ nghi ngút khói hương hoa
Kính chúc Người vui nơi cõi lạ
Tay rót ngùi dâng mấy tách trà
Mùng Một xuân sang nhớ mái trường
Buổi liên hoan tiếng hát còn vương
Thân chúc các em Xuân Tuyệt Diệu
Nghiêng cành lộc biếc cánh hoa thương
Mùng Một xuân về gửi nhớ xa
Chúc xuân xa xứ đẹp an hòa
Vang lừng tiếng hát mừng xuân đến
Biết có nguôi ngoai nỗi nhớ nhà?

Trầm Vân
Đăng nhận xét