Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Anh Đã Đến Mùa Xuân - Thơ Tiểu Vũ Vi - Phổ Nhạc: Trần Chương Lương


Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc: Trần Chương Lương
Hòa Âm: Võ Công Diên
Trình Bày: Châu Thùy Dương
Video clip: Phan Anh Siêu


Đăng nhận xét