Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Năm Gà Bàn Chuyện Dậu


Chữ Dậu tiếng gọi quê mùa dân dã Trị Thiên rứa mà đúng,bạn bè gặp nhau có chi dậu "nhậu"hè...chữ nhậu là tiếng nói trại từ chữ dậu mà ra.
cũng như chữ Dao nói giọng dinh cho ra kẻ chợ , chứ thực ra là Đao giọng nhà quê mới đúng...
Chữ 酉. (Đọc là dậu)
Người ta thường nói :" Tôi tuổi Dậu ", để nói rằng năm sinh của người đó thuộc năm gà, vì thế, đôi khi đưa đến sự lầm lẫn cho rằng dậu 酉, có nghĩa là gà. Thật ra, chữ dậu là chữ thuộc loại độc thể tự. Tự hình, là hình vẽ một cái bình đựng đầy rượu, nên nghĩa gốc của dậu 酉 ngày xưa là rượu, nên chữ tửu 酒 mới đầu viết là dậu 酉. Về sau, theo cách giả tá, dậu mới biểu thị danh xưng của chi thứ mười trong mười hai địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất Hợi.Lê Đăng Mành


Đăng nhận xét