Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Thầy Đồ Trên Đất MỹBài Xướng:Thầy Đồ Trên Đất Mỹ

Sơ mi, áo gấm, áo thâm dài
Thì cũng Thầy Đồ đó chứ ai?
Nét chữ tài hoa như phượng múa
Tinh thần thanh thoát tựa rồng bay
Ngày xưa , Đồ ấy thì không hiếm
Buổi mới, Đồ này thật quý thay
!
Gìn giữ quốc hồn và quốc túy
Ý lành, tâm thiên lại đa tài.


Phương Hà
( 16/01/2017 )
(*) Thầy Đồ Đỗ Chiêu Đức

***
Các Bài Thơ Họa:
Ông Đồ Đỗ

Phố Mỹ lui cui với áo dài
Loay hoay bận rộn đó là ai
Mực đen tay bút dường như múa
Nét thảo phượng rồng tựa cất bay
Đồ Đỗ đúng người ôi quý quá
Thiện tâm lòng quyết khó tìm thay 
Xuân về Chiêu Đức bày nghiên giấy
Tạo quỹ giúp nhân tết trổ tài.

Quên Đi
***
 Anh Đồ Ngày Nay:Đỗ Chiêu Đức

Khăn đóng gấm bông nhiễu áo dài,
Tinh thần cốt cách kém chi ai...
"Thầy Đồ" Hải Ngoại làm từ thiện,
Liễn, đối sân chùa phất phới bay...
Ủng hộ, gia đình quanh mấy cháu,
Đồng tình, bằng hữu lại vui thay...!
Ngày xưa chữ Hán mưu sinh sống,
Nay cũng phát huy từ thiện...tài !

Mai Xuân Thanh
***
Đồ Dõm Xứ Mỹ

Dù dỏm cũng lên chiếc áo dài,
Vận đầu khăn đóng cũng như ai.
Tác phong bắt chước Đồ Nho viết,
Thư pháp nhại theo rồng phượng bay.
Bạn hữu thương tình nên cổ vũ,
Đồng hương giúp quỹ thật mừng thay.
Cám ơn chư vị Hà, Quang, Đức,
Mũi nở vì ... thơ bạn quá tài !!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Thầy Đồ Đỗ Chiêu Đức

Nghiên mực, hồng đơn, quản bút dài
Viết thuê đối tết chẳng còn ai
Chữ Nho Dễ Học không người học
Phong tục dần bay vạn thứ bay
Khăn đóng đồ the giờ khó kiếm
Cách mừng xuân nhựt thảy đều thay
Bỗng đâu xứ Mỹ thầy Chiêu Đức
Sống lại Đồ xưa thật đại tài.

Cao Linh Tử
20/1/2017
***
Thơ Cảm Tác
Thầy Đồ Trường Phan, Điểm

Khăn đống trên đầu,áo gấm dài
Thầy đồ Chiêu Đức khác chi ai?
Tài tình nét bút như Rồng múa
Chữ thảo hoa văn tựa Phượng bay
Liển đỏ mực đen treo khắp chốn
Giấy vàng,giấy trắng viết luôn tay
Mai đào nở rộ Thầy Đồ lại....
Ý thiện đem ra gây quỹ hoài

Song  Quang

Đăng nhận xét