Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Đầu Năm Khai BútĐầu Năm Khai Bút

Một năm lại đã lướt trôi qua,
Mộng lớn đâu đây, há nhạt nhòa?
Chớ nại lực tàn, đâm biếng nhác;
Dẫu không sức vóc, cố xông pha!
Nhìn quanh thế giới, nhiều tay lão ...
Ngoảnh lại chúng mình, một lũ già.
Đâu phải tại trời không ngó lại;
Nghĩ buồn năm phút, vận dân ta.

Danh Hữu
(Paris, 01.01.2016)

***
Đầu Năm Khai Bút

Tháng lụn năm tàn cũng phải qua
Niềm đau gửi lại vẫn chưa nhòa
Âm thầm bóng lịm hồn thiêng rủ
Khắc khoải xuân tìm vệt ráng pha
Cảm món quà trao dành lớp trẻ
Buồn di sản thẹn tủi thân già
Non sông thảm nạn còn vương vất
Chén trải tâm lòng ta chúc ta!


Nguyễn Đắc Thắng

170103

Đăng nhận xét