Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Chúc Mừng Xuân Đinh DậuĐông chưa tàn xuân lại sang
Chào năm mới pháo hoa sáng vòm trời
Người vui đón Tết mọi nơi...
Trao nhau lời chúc tuyệt vời đầu năm
Người già sống khỏe trên trăm
Con ngoan hiếu thảo, trò chăm học hành
Việc làm tốt dư tiền dành
MỪNG cho đôi trẻ ngày lành cưới nhau
XUÂN toàn thực phẩm sạch nào
VẠN niềm hạnh phúc ngọt ngào bền lâu
SỰ nghiệp vững chẳng lo âu
NHƯ đào mai nở trúng vào tất niên
Ý tình thương mến vô biên
NGUYỆN cho thế giới bình yên đẹp giàu...


Phượng Trắng
Canada, Xuân Đinh Dậu 2017
Đăng nhận xét