Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Xuân Tha Hương
Nhác thấy cây xanh trổ lá vàng
Thế là Thu đến đón Xuân sang
Quên sao đất nước còn xa tít
Chợt nhớ quê hương mãi ngút ngàn
Lửa hận vui gì còn hát xướng
Lòng buồn oán hận cả cung đàn
Mùa Xuân đến với em yêu dấu
Thoáng thấy thương rồi sao bỏ ngang


Lý Tòng Tôn
Lý Gia trang một ngày mùa Thu
Đăng nhận xét