Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Xướng Họa: Ông Đồ(Vũ Đình Liên) - An Nhiên( Mailoc)


Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
***

An Nhiên

Ngoài sân hoa Xuân nở
Rực rỡ gốc đào già
La đà khoe sắc đỏ
Dừng ngắm bao người qua

Câu đối Xuân muốn viết
Thư pháp ngại không tài
Qua tay đá mấy nét
Dỡ ẹt giống cò bay

Xuân này chị đã vắng
Buồn mãi thấy lại đâu
Nhìn cỏ cây tươi thắm
Thời gian sẽ vơi sầu

Hiên ngoài vẫn ngồi đấy
Gật gù bài thi hay
Hồn thơ lai láng giấy
Vài cánh én đùa bay

Xuân đến hoa lòng nở
Quên hết chuyện năm xưa
Kể cả đau buồn cũ
Trân qúi phút hiện giờ!

Mailoc 
( Xuân 2016 )

Đăng nhận xét