Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Du Sơn Tự - Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Tôi sinh vào tháng 10 năm 1933, tuổi con gà Quý Dậu. Xuân Ðinh Dậu 2017 này, tuổi đời đã gần tròn 84 và tuổi mẹ 85. Nhìn lại, cũng đã một đời chìm nổi. Sóng êm sau cơn lũ dữ, bèo trôi gốc nổi dạt bờ lạ ngẩn ngơ. Lạc lõng, lên núi vào chùa, mong tìm được chút an nhiên ở những ngày tháng còn lại.

 
Du Sơn Tự

Đoản trạo hệ tà dương 
Thông thông yết thượng phương 
Vân quy thiền tháp lãnh 
Hoa lạc giản lưu hương 
Nhật mộ viên thanh cấp 
Sơn không trúc ảnh trường 
Cá trung chân hữu ý 
Dục ngữ hốt hoàn vương 

Nguyễn Trãi (1380 - 1442)
***
Khai Bút Đầu Xuân

Neo thuyền vào nắng cuối
Hăm hở thăm chùa xưa
Mây lạnh giường thiền đón
Hoa thơm suối tiễn đưa
Vượn kêu chiều núi vắng 
Trúc đổ bóng rừng thưa
Phút thấy mình trong cảnh
Nói chi nữa cũng thừa

(Phạm Khắc Trí - Mây Tần 2015)

Vâng, đã ngộ ra nói chi nữa cũng bằng thừa. Vả lại, trời đã chiều rồi, còn gì để nói nữa, ngoài chút tình tôi đối với đời, với người, và với thân quen trong gần suốt 85 năm qua. PKT 02/01/2017

Đăng nhận xét