Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Xướng Họa: Ông Đồ(Vũ Đình Liên)- Nàng Thơ Của Tôi(Mai Xuân Thanh)Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
***

Nàng Thơ Già Của Tôi

Mỗi xuân về hoa nở
Lại gặp cô nàng già,
Cô mặc quần áo đỏ,
Hay đứng trông mình qua.

Khi làm thơ cô viết,
Chữ đẹp rõ chân tài.
Tay ngà lẹ thảo viết,
Đẹp tựa phượng hoàng bay.

Sao xuân nay lại vắng,
Khách du lịch về đâu ?
Áo đỏ nàng chưa thắm,
Đứng mỏi chân lại sầu.

Cô em cứ chờ đây.
Khách đi đường chẳng hay.
Người bạc tình mỏng giấy,
Ngoài trời mưa nhẹ bay.

Tết này mùa hoa nở,
Ôi mất dáng người xưa,
Người tình trăm năm cũ,
Biết tìm đâu bây giờ!

Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 02 năm 2016

Đăng nhận xét