Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Dậu Gà-Thân KhỉKhỉ đột Bính Thân, sổ sách giao,
Nguyên niên Đinh Dậu nhận quyền trao.
Đăng quang đại lễ theo truyền thống,
Dũng cảm hiên ngang nối chí cao.
Hoa quả sơn lâm hầu trở lại,
Đô thành phố chợ Dậu về sao...
Giao Thừa lân múa gà tơ gáy,
Hạnh phúc kim kê mở cửa vào...

Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 01 năm 2017

Đăng nhận xét