Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Ông Đồ Tí HonDưới đây là hình Cháu Nội thứ Đỗ Dự An đã được giải Khuyến Khích " Hội thi Ông Đồ Tí Hon " Xuân Ất Mùi 2015. Cháu hiện đang còn ở Ba Láng của Thị trấn Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Nhân Thầy chiếu cố hỏi đến, sẵn dịp khoe luôn cho " đủ ông đủ cháu " đủ bộ ... đồ !...


Ông Đồ Tí Hon

Cứ đào mai cùng nở,
Là ... có đủ thứ Đồ.
Đồ trẻ, già, trai, gái,
Tí hon cũng ... lên Đồ! 

Phố Ông Đồ đông đúc,
Nhộn nhịp lắm người qua.
Cháu của ông Đồ Đỗ,
Cũng viết cho vui nhà!

Đồ tí hon cất bút,
Cũng rồng múa phượng bay. 
Người xem cùng chen chúc,
Cổ vũ ngợi khen tài!

Vũ Đình Liên năm xửa,
Nếu còn sống đến nay,
Sẽ ngạc nhiên mừng ngắm,
Phong hóa chấp cánh bay!

Phố Ông Đồ nhan nhản,
Khắp Nam Bắc Đông Tây,
Những người muôn năm cũ,
Cùng về đây vui vầy!!!

Đỗ Chiêu Đức 
Xuân 2017


Mỗi năm hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già" là thơ của Vũ Đình Liên để tưởng nhớ về ÔNG ĐỒ của thời "... muôn năm cũ ". Còn bây giờ, trước mắt Houston chỉ có Ông Đồ Dõm mà thôi! 

ÔNG ĐỒ DÕM

Mỗi năm mai vàng nở,
Bắt chước ông đồ già.
Bày giấy màu nghiên bút,
Hội chợ đông người qua.

Cũng áo dài khăn đóng,
Cũng mực đỏ mực đen.
Cũng chữ vàng chữ nhũ.
Phải điệu ông đồ quen!

Cũng chữ Nho, thư pháp,
Quốc ngữ lẫn tiếng Anh.
Cất bút rồng bay lộn,
Phượng múa khắp chung quanh!

Thế cũng đông người gớm,
Thuê viết để cầu hên.
Tiền cúng chùa, gây quỹ,
Mỗi năm mỗi hơn lên!

Cần Thơ, Phan Thanh Giản,
Việt Mỹ , Hội Cao Niên,
Tịnh Luật, chùa ăn Tết,
Hội chợ cứ liên miên ... 

Năm nay mai vừa nở,
Là đã thấy ông rồi.
Viết hoài hoài viết mãi ...
Viết hết gân ... thì thôi!

Đỗ Chiêu Đức 
Xuân 2017

TB: 
Mãi đến hôm nay, khi nhận được điện thoại của Ban Tổ Chức Hội Xuân chùa Tịnh Luật mời viết liễn gây quỹ cho chùa, thì ... mới biết rằng năm ngoái ( Tết 2016 ) viết liễn gây quỹ cho chùa được 1.045 usd (Một ngàn lẻ bốn mươi lăm đô). Hú hồn!

Đăng nhận xét