Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Yên Sơn Chúc Mừng Năm MớiSáng Mồng Một chúc mọi nhà vui vẻ
Rước Xuân vào nhà, hạnh phúc an khang
Chúc vợ chồng luôn vẹn nghĩa Tào Khang
Chúc con cháu đường công danh hiển hách

Yên Sơn

Đăng nhận xét