Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Vui Hay Buồn?Vui Hay Buồn?

Được thêm một tuổi, có gì vui?
Hay sẽ già đi, chỉ thế thôi ?
Sức khỏe giảm suy, không thiết sống
Niềm vui tàn lụi, chẳng ham chơi
Bạn bè rơi rụng, lòng đau đớn
Quyến thuộc lìa xa, dạ rối bời
Xé lịch mỗi ngày như xé cả
Ước mơ, hy vọng ở trên đời!

Phương Hà
***
Tội Chi,Vui Lên

Đã lâu chưa nhỉ,mới hôm qua
Có phải mây đâu bảo sẽ nhòa
Thời khắc tới lui thôi mặc kệ
Con người sống chết cũng coi pha
Bạn cần tận hưởng khi còn khỏe
Tớ muốn dong chơi dẫu đã già
Thấy chứ kia đời nhiều quyến rủ
Tội chi giam hãm cái thân ta.

Thái Huy,

Jan-01-17
***
Vui Chớ Sao Buồn?

Sống thọ sao mà nói chẳng vui?
Ai ai cũng muốn THỌ mà thôi!
Hoa Kỳ đất hứa yên lòng hưởng,
Nước Mỹ dân giàu mặc sức chơi!
Ngũ Phúc ông bà vui ngất ngưỡng,
Tam Đa con cháu quậy tơi bời!
Mỗi ngày xé lịch, rồi ..." Thơ Thẩn ",
Biết chắc ta còn khoái ... cõi đời!

Đỗ Chiêu Đức
"THỌ" còn có nghĩa là: Cái Hòm!Nhưng .... Có sao đâu! Có được Cái Hòm là vui rồi !!! 
***
Qua Thơ Xướng Họa

Hai ngàn mười bảy Tết Tây vui?
Sáu chục, tám mươi,...bảy mấy thôi?
Trần thế người ta ham hưởng thụ,
Bồng la tiên cảnh bỏ làng chơi...
Tiếc xuân cõi tục tình man mác,
Nhớ bạn người yêu ruột héo bời.
Năm mới chúc lành Vườn Thơ Thẩn,
Tân niên xướng họa trẻ trung đời...

Mai Xuân Thanh

***
Vui Hay Buồn?

Giữ được lâu dài mấy lúc vui
Hay là chỉ phút chốc mà thôi?
Bể dâu luôn biến gây trần khổ
Sức lực dần mòn bỏ cuộc chơi
Chớm nụ tầm xuân vui chút đỉnh
Liền cơn lửa hạ đốt tơi bời
Cuối đường dù có thêm bao tuổi
Chỉ thấy nhiều thêm chuyện tréo đời

Cao Linh Tử
3/1/2017
***
Vô Đề

Cờ bạc ngày nào cái máu vui
Bây giờ nghĩ lại tự cười thôi
Sòng bài ai rủ không từ chối
Vegas thơ mời tức tốc chơi.
Vài lúc vận hên tiền rủng rỉnh
Trăm lần số mạt dạ bời bời!
Mùa đông đất khách những năm ấy
Tuyết trắng mình ta cứ nhớ đời! 

 Mailoc
***
Tờ lịch xem như bước cuộc đời 
 Mỗi ngày xé một thời gian trôi! 
 Cám ơn Trời đã cho ta sống 
 Tri ngộ nhân gian đã tiếp bồi 
 Thế giới phô bày nhiều cảnh khổ 
 Nhân sinh cần giúp của bao người 
 Ghềnh đời đã lỡ dừng chân bước 
 Thì hay cùng nhau họa xướng vui

Song Quang

Đăng nhận xét