Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Vào Mộng - Lê Kim Hiệp

Chia buồn cùng Sáu &Chín
Ngày Hiệp ra đi 11/08/2016


Trích Thơ: Lê Kim Hiệp
Hình Ảnh: Biện Công DanhĐăng nhận xét