Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Hà Hoàng Cựu Tốt 河湟舊卒 - Trương Kiều



河湟舊卒

少年隨將討河湟,
頭白時清返故鄉。
十萬漢軍零落盡,
獨吹邊曲向殘陽。
張喬
Hà Hoàng Cựu Tốt

Thiếu niên tuỳ tướng thảo Hà Hoàng,
Đầu bạch thời thanh phản cố hương.
Thập vạn Hán quân linh lạc tận,
Độc xuy biên khúc hướng tàn dương.

Trương Kiều
***
Dịch: Đầu Bạc Thời Thanh Phản Cố Hương


Tuổi trẻ rủ nhau đi cứu nước
Tóc xanh đến bạc mới về nhà
Người xưa ngày trước đâu còn nữa
Sáo gọi hồn ai dưới nắng tà?

Phạm Khắc Trí 

Đăng nhận xét