Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Cầu Ô Lỡ NhịpMưa Ngâu mưa hỡi sang đây
Cầu Ô chẳng mãi sum vầy trăn năm
Xứ người giá lạnh căm căm
Dòng thơ nối tiếp âm thầm ươm tơ
Một thời hoa bướm mong chờ
Câu thơ bắc nhịp dệt mơ chung đường
Đem lòng hò hẹn chữ thương
Vuông khăn thầm ướp vấn vương trao tình
Tơ giăng nào kết...chúng mình
Chơ vơ Ô Thước dặm nghìn cách xa
Hương tàn duyên lỡ bướm hoa
Ngưu Lang Chức Nữ lệ sa bước chùng

Kim Phượng

Đăng nhận xét