Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Trang Nhà Phan Thanh Giản&Đoàn Thị Điểm Phân ƯuTBT & Trang Nhà Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm xin thành kính chia buồn và chia sẻ nỗi mất mát của Tang gia. 

Cầu mong Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Lê Kim Hiệp sớm về Nước Thiên Đàng.


TM Trang Nhà ptgdtdusa.com

Đăng nhận xét