Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Cầu Ô Thước


Tháng Bảy duyên bắt nhịp cầu
Xuyến xao cùng ngóng hai đầu nhớ mong
Dù cho trời nổi cơn giông
Chiếc cầu Ô Thước đôi lòng vẫn giao  

Mưa rơi thấm đậm tình trao
Chung tim hoà nhịp nói sao cho vừa
Xin trời tháng Bảy mãi mưa
Ngưu Lang Chức Nữ vẫn chưa muốn rời  


Kim Oanh

Đăng nhận xét