Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Chân Dung Anh Lê Kim Hiệp - Pleiku 2011


Lê Kim Hiệp qua ống kính của Nhiếp ảnh gia Hiền Bắc Hương - Pleiku Tháng 7/2011

Đăng nhận xét