Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Nỗi Buồn Ngâu


(Họa từ Ngâu Nhiều của Phạm Văn Dương)

Thu về rả rích giọt mưa ngâu,
Rơi xuống trần gian vạn nỗi sầu.
Vương vấn cõi tình thành suối lệ
Chan hòa chốn ái tạo dòng châu.
Mây đan kết bởi bao niềm nhớ,
Nước tụ đúc nên lắm nỗi đau.
Từ thuở xưa xa còn vọng mãi,
Chiếc cầu ô thước giữa ngàn sâu.

Hoành Trần
6/8/16

Đăng nhận xét