Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Mưa Ngâu Tháng BảySụt sùi tháng bảy giọt mưa ngâu
Như khóe mắt ai đổ lệ sầu
Xa cách trọn năm...đằng đẵng nhớ
Xum vầy một buổi...ngậm ngùi đau
Xui chi gắn bó duyên tơ tóc
Lại khiến chia lìa cuộc bể dâu?
Ô Thước thương tình cho gặp gỡ
Tủi mừng đan kết vạn dòng châu

Phương Hà

Đăng nhận xét