Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Mưa Ngâu Tháng Bảy
Em về Tháng Bảy vãng mùa ngâu
Chạnh rũ hồn thương mối tủi sầu
Những lúc mưa buồn lay vạn cổ
Thiên tình sử hận khắc nghìn thâu
Niềm đau Chức Nữ chờ ô bạng
Cảnh xót Chàng Ngưu dõi nhịp cầu
Chớ hỏi người xưa đành phận lỡ
Ông trời thử thách tận lòng sâu!


Nguyễn Đắc Thắng
20160808
Đăng nhận xét