Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Nhớ Ngày Họp Mặt Lần Đầu 13.08.2015


Bài Xướng:

Nhớ Ngày Họp Mặt Lần Đầu
13-08-2015


Thắm thoát thế mà đã một năm,

Thời gian vùn vụt, rất âm thầm !
Hồi hương một chuyến Vườn...Thơ Thẩn,
Họp mặt lần đầu Hẽm ... Hát Ngâm.*
Chén rượu Đinh Lăng chưa tuý luý,
Lòng người đất Vĩnh đã tri âm,
Ngày nao, biết đến ngày nao nhỉ,
Thù tạc lại cùng có dịp thăm!?

Chiêu Đức
***
Các Bài Họa:

Tìm Lại

Mới thôi mà sắp sửa tròn năm
Gặp lại mình đây vẫn ước thầm
Cao Lảnh Sài Gòn về họp mặt
Vĩnh Thành Mỹ Quốc dệt vần ngâm
Đinh lăng rượu mít thêm hừng chí
Hương đất quê nhà mãi vọng âm
Cơ hội có chăng tuỳ tất cả
Giờ thì trước hết nhắn lời thăm

Quên Đi
***
Nhớ Ngày Họp Mặt..
Sinh Nhật Ăn Theo


Mười ba tháng tám sắp đầy năm
Lòng tớ miên man cứ nhớ thầm
Các bạn vườn thơ vui hội họp
Còn ta sinh nhật...một mình ngâm
Đinh Lăng chẳng có mà nâng chén
Rượu mít không mùi chỉ vọng âm
Liên tưởng bạn thơ buông xướng họa
Chắc là...chúc tụng mấy vần thăm.

Song Quang
***
Say,Mơ Lối Cũ

Họa nương vận

Chuyện vui họp mặt tiếp hằng năm
Thái mỗ xa xôi cứ nhủ thầm
Nếu được tiếp tay chung xướng họa
Hay như tiện dịp góp ca ngâm
Để quên thuở ấy từng chung lối
Rồi xót ngày nay đã bặt âm
Khiến rượu đinh lăng thành lạt lẽo
Đâu còn bong dáng,hỏi sao thăm ?

Thái Huy
8-06-16


Đăng nhận xét