Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Ca Đoàn Kitô Vua Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Chị Kim Phượng, Kim Oanh


Xin thay mặt toàn thể Ca Đoàn Kitô vua, Kính gởi lời chia buồn cùng chị Oanh, chị Phượng và toàn thể tang quyến về sự mất người em, người anh Anphongso Lê Kim Hiệp, qua đời ở Việt Nam vào Thứ Năm ngày 11/08/2016.

Sinh lão bịnh tử, phàm là người ai cũng phải trải qua, xin thắp nén nhang lòng tưởng nhớ đến anh của hai chị và cầu mong anh được yên nghỉ ở nơi Thánh Ngài.

Ca đoàn Kitô Vua xin phép cùng tang quyến được cùng san sẻ nỗi buồn này và hiệp dâng lời cầu nguyện cùng hai chị và tang quyến.

Ca Đoàn Kitô Vua - Reservoir, Australia

Đăng nhận xét