Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Tiễn Đưa Lê Kim Hiệp
Nương theo gió hồn về bên ấy,
Kiếm tìm em giận lẫy đi đâu!?
Lạnh chờ lâu không bước lên cầu...
Ô Thước bắt mùa Ngâu tháng Bảy!
(Thơ Lê Kim Hiệp)

***
Tiễn Đưa Lê Kim Hiệp

Nương gió hồn nay đã thảnh thơi,
Mừng ai về với Chúa trên trời.
Bên kia Ô Thước đà giao nhịp,
Đầu nọ Ngân Hà cũng sẵn thôi.
Ngưu Chức chuyến nầy thôi hội ngộ,
Song Kim chỉ tội khóc đưa người.
Phượng Oanh rồi Hiệp, sao không hiệp?!
Ôi, Hiệp rồi tan, đứa một nơi!!!

 
Đỗ Chiêu Đức

Kính điếu
Đăng nhận xét