Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Vời Vẽ - Thơ Quách Như Nguyệt - Phổ Nhạc: Nguyễn Thanh Hùng


Nhạc và Hòa Âm: Nguyễn Thanh Hùng
Tiếng Hát: Nguyễn Anh Tuấn
Thực Hiện Youtube: Nguyễn Hà
Đăng nhận xét