Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Đà Lạt Như Mơ


Xướng: Đà Lạt Như Mơ

Đà Lạt như mơ mới đến nơi,
Đồi thông hai mộ nhớ lâu đời.
Khói sương gác tía hoa tươi thắm,
Dinh thự lầu son đẹp tuyệt vời!
Du khách dừng chân vui thưởng ngoạn,
Non bồng lạc bước thú chơi vơi!
Ly hương cám cảnh tình yêu nước,
Thăm lại quê xưa uống rượu mời...


Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 06 năm 2016
***
Bài Họa: Đà Lạt Ôi!

Cao nguyên ngày ấy đẹp nơi nơi
Đà Lạt giờ đây hận suốt đời
Nhạc khúc thông rừng đà lặng lẽ
Tiếng đàn thác suối cũng xa vời
Phố đen bụi xám nhà chen chút
Hồ hẹp cỏ vàng nước cạn vời
Du khách một lần không trở lại
Thiên nhiên lịm chết khó chào mời 


Mailoc

Đăng nhận xét