Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Bài Thơ Kỷ Niệm

Kim Oanh kính tặng anh chị Mai Xuân Thanh bức thơ tranh, thay lời mừng Ngày Thành Hôn của Hai Cháu trọn vẹn niềm vui, Gia đình luôn vững bền, hạnh phúc. Mến chúc anh chị có con hiền, dâu thảo 


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét