Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Em Đi Trong Mùa Thu

Tặng anh trai để tưởng nhớ về Người Em Gái Pleime 22/6


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét