Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Anh Hay Chú


Nếu gọi chú, thơ sẽ buồn lắm lắm
Bởi men thơ, say chẳng của riêng ai
Dù em bé hay là ta rất lớn
Cũng nghe thơ dào dạt cả trong ngoài

Đừng gọi chú kẻo thời gian bật khóc
Tiếng thơ đau từ buổi nắng lưng chiều
Hồn thơ đó sẽ nghe sầu lặng lẻ
Dẫu bên đời còn nhịp bước thân yêu ...

Dù gọi chú, hay là không gọi chú
Khác chi không khi khỏang cách không gần
Em cõi Bắc ta tần ngần đứng ngắm
Đám mây kia tan hợp kiếp phù vân ..

Chờ một tiếng em gọi từ xa tít
Cả không gian lắng đọng buổi vào thu
Mùa thu úa không bằng thơ chớm úa
Bóng em đâu bàng bạc chốn xa mù

Nhược Thu

Đăng nhận xét