Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Tình Cha


Cha là biển cả xa khơi,
Ghe mành chài lưới rõ nơi cá nhiều.
Lòng con rất mực kính yêu,
Công lao vất vả sáng chiều nắng mưa.
Cá tôm đánh bắt sớm trưa,
Cả nhà trông cậy, cha chưa vào bờ.
Bình an hạnh phúc tuổi thơ,
Đàn ông trai tráng, bến bờ có nhau.
Thuyền cha đầy ắp trước sau,
Bạn hàng vui vẻ với màu thời gian.
Đến nay biển chết kinh hoàng,
Trẻ già trai gái hoang mang khóc thầm!
Khó khăn, phụ tử tình thâm,
Gia đình, tài chánh ba cần nuôi con!
Học hành phương tiện sống còn,
Nghề đi làm biển héo hon cha già!
Đội trời, đạp đất, dân ta,
Từ nay sinh sống, cửa nhà te tua!
Nông tang, cá mắm thất thua,
Bà con cô bác mất mùa tả tơi!
Cao xanh Thánh đức trên trời,
Ban ơn cứu giúp khắp nơi... nguy nàn...
Nhà nghèo nheo nhóc gian nan,
Nửa chừng nghề cá cuối đàng tang thương!
Con em bỏ học xa trường,
Thời bình vẫn khổ tai ương cấp kỳ,
Cuộc đời đau khổ sầu bi!
Gia đình ly tán bỏ đi đổi nghề,
Bơ vơ đất khách xa quê,
Mơ ngày đoàn tụ tìm về chốn xưa!

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 05 năm 2016

Đăng nhận xét