Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Vô DuyênVắng bạn dường như thấy ngẩn ngơ
Vô duyên chi bấy biết ai chờ
Nắng chiều quyện tiếng con chim vịt
Trang giấy ngưng dòng mấy vận thơ
Ngao ngán màu trăng trăng nhợt nhạt
Ngóng trông ngọc nữ nữ ơ thờ
Cây rừng mấy bận thay màu lá
Hoa tím lưng chừng nhện kéo tơ

Cao Linh Tử
21/6/2016
Đăng nhận xét