Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Công Cha Nghiã Mẹ


Tặng Phượng Trắng Mùa Lễ Ba Father's Day 19/6/2016 - Winnipeg,-Canada


Thơ: Phượng Trắng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét